Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Brandskyddsutbildningar  |  Utbildning i brandskydd & utrymning

Utbildning i brandskydd & utrymning

Det gäller människorna och arbetsmiljön - men också verksamheten!

Utvägens grundutbildning riktar sig till alla anställda på en arbetsplats.
På varje arbetsplats finns ett antal hot som, om olyckan är framme, kan kräva en
snabb utrymning för att undvika personskador. Utbildad och riskmedveten personal är
en av de bästa metoderna att identifiera och förebygga faror.

För att minimera den tid som krävs från det att ett hot upptäckts till att evakueringen
startas krävs kunskaper om larmens betydelse och vilka åtgärder var och en skall vidta
vid larm.

Kunskap om vikten av en effektiv närvarokontroll är också en viktig del i att så
snabbt som möjligt ge räddningspersonal information om eventuellt kvarvarande personer.

Innehållet i vår grundutbildning anpassas till de förhållanden och de instruktioner
som råder på Er arbetsplats.

Omfattning:

  • Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym
  • Hotbilder
  • Brandskador
  • Samhällets krav
  • Brand och dess utveckling
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Räddningstjänsten som resurs
  • Utrymningsplanerna
  • Återsamling och närvarokontroll
  • Förutsättningar på den egna arbetsplatsen

Utbildningspasset tar cirka två timmar och genomförs med grupper om cirka 15 personer.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: