Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Brandskyddsutbildningar  |  Utbildning Utrymningsledare

Utbildning Utrymningsledare

Det blir allt svårare att ha en bra vetskap om huruvida de anställda finns på sina arbetsplatser eftersom vi tenderar att bli allt rörligare i våra arbeten. Det bästa sättet att hantera en utrymningssituation är därför ett system med utrymningsledare.

Utbildningens mål:

Målsättningen är att efter genomgången utrymningsledarutbildning skall
utrymningsledaren känna sig trygg i sin roll samt ha en fördjupad kunskap om hur utrymningen skall hanteras inom sitt ansvarsområde. Detta gäller så väl Före som Under samt Efter en eventuell utrymning.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till de personer inom en verksamhet som vill verka som utrymningsledare för att därmed stärka och påverka att en utrymning blir så lyckad som möjligt utan att därmed äventyra sin egen säkerhet.

Utbildningens innehåll:

  • Utrymningsledarens roll.
  • Före en utrymning.
  • Under en utrymning.
  • Efter en utrymning.
  • Avsökning inom eget ansvarsområde.
  • Hjälpmedel.

Utbildningens genomförande:

Utbildningen innefattar både teori och praktik men med betoning på anpassning till den aktuella arbetsplatsen.
Gruppen kommer också att diskutera ett antal aktuella frågeställningar

Max 12 personer per utbildningstillfälle.
Utbildningen tar ca 3 timmar.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: