Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Brandskyddsutbildningar  |  Utrymningsövning

Utrymningsövning

”Utrymning är inte bara att springa ut”

Vid kritiska situationer skall alla arbetsplatser kunna utrymmas. Det är olika svårt för olika arbetsplatser och det är många detaljer som måste fungera och en rad frågor som skall vara besvarade.

Med en övning tränas personalen i de moment som kan ingå i en utrymning. Brister framkommer på ett tydligt sätt.

Förberedelser:

För att få ett bra utbyte och på ett realistiskt sätt genomföra en utrymningsövning krävs förberedelser. Syfte och mål med övningen bör fastställas. De förberedelser som krävs varierar från fall till fall.

 

Genomförande:

Övningen genomförs efter en utarbetad och överenskommen plan. Under övningen följer vi hela skeendet från larm till återsamling. Vi observerar och avrapporterar enligt ett observatörsprotokoll som varje funktionär följer.


Uppföljning:

När utrymningsövningen är genomförd får alla som deltar en möjlighet att skriftligen besvara ett antal frågor. Efter sammanställningen redovisar vi resultatet med kommentarer och ger förslag på åtgärder för att avhjälpa eventuella brister. Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: