Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Heta arbeten

Heta arbeten

Heta Arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder
menas någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som brandfarliga Heta Arbeten medför.

Heta Arbeten utbildning

Alla inblandade – Tillståndsansvarige, hetarbetaren och brandvakten – ska därför genomgå utbildningen Heta Arbeten för att få behörighet. Efter genomförd och godkänd utbildning får du ditt Heta arbeten certifikat