Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Heta arbeten  |  Heta Arbeten utbildning

Heta Arbeten utbildning

Alla inblandade – Tillståndsansvarige, hetarbetaren och brandvakten – ska därför genomgå utbildningen Heta Arbeten för att få behörighet. Efter genomförd och godkänd utbildning får du ditt Heta arbeten certifikat

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har ett certifikat. Certifikatet måste förnyas var femte år och Brandskyddsföreningen håller register över certifierade personer.

Utbildningens innehåll:

  • Definitioner
  • Fast och tillfällig arbetsplats
  • Tillståndsansvarig
  • Förbudsområde
  • Brandfarliga varor
  • Entreprenadregler
  • Läggning av tätskikt
  • Praktisk övning

Utbildningen tar 1(en) arbetsdag och max deltagare är 20 personer.