Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Heta arbeten  |  Heta Arbeten utbildning

Heta Arbeten utbildning

Alla inblandade – Tillståndsansvarige, hetarbetaren och brandvakten – ska därför genomgå utbildningen Heta Arbeten för att få behörighet. Efter genomförd och godkänd utbildning får du ditt Heta arbeten certifikat

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har ett certifikat. Certifikatet måste förnyas var femte år och Brandskyddsföreningen håller register över certifierade personer.

Kommande utbildningar

25 mar - Heta Arbeten utbildning - Göteborg
27 mar - Heta Arbeten utbildning - Stockholm
10 apr - Heta Arbeten utbildning - Uppsala
12 apr - Heta arbeten utbildning - Nyköping
24 apr - Heta Arbeten utbildning - Stockholm
24 apr - Heta Arbeten utbildning - Stockholm
14 maj - Heta Arbeten utbildning - Uppsala
29 maj - Heta Arbeten utbildning - Stockholm

Utbildningens innehåll:

  • Definitioner
  • Fast och tillfällig arbetsplats
  • Tillståndsansvarig
  • Förbudsområde
  • Brandfarliga varor
  • Entreprenadregler
  • Läggning av tätskikt
  • Praktisk övning

Utbildningen tar 1(en) arbetsdag och max deltagare är 20 personer.