Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Konsulttjänster  |  Projektering

Projektering

Utvägens projektering innebär en utformning av ett effektivt system av vägledande markeringar samt förslag till placering av utrymningsplaner.

En genomgång av faktorerna för framkomlighet vid evakueringen ingår också i projekteringsarbetet.

Omfattning:

1. Specifikation av nedanstående installationer:
-  Vägledande markering för utrymning
-  Hindermarkering
-  Utrymningsplaner
-  Övriga nödvändiga installationer

2. Detaljgenomgång av följande faktorer:
-  Gångavstånd till närmaste utrymningsväg
-  Utrymningsvägar
-  Fria bredder
-  Dörrar i och till utrymningsväg
-  Fria vägar

3. Notering av övriga observationer avseende brister. Ex. vis:
-  Brandsektionering
-  Brandfarlig vara
-  Brandsläckningsmateriel

Tillvägagångssätt

För att kunna genomföra projekteringen krävs att vi får tillgång till aktuella
ritningar samt ges möjlighet att vistas i samtliga berörda lokaler.

Dokumentation

Resultatet redovisas i en skriftlig rapport:

  • Föreslagna installationer är detaljspecificerade.
  • Statusen beträffande övriga faktorer redovisas och eventuella brister påpekas samt förslag till åtgärder redovisas.
  • Övriga observerade brister av betydelse för utrymningssäkerheten förtecknas för Er vidare handläggning.


Med redovisningen följer även en offert avseende föreslagna åtgärder.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: