Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Konsulttjänster  |  Revision

Revision

Arbetsgivaren skall fortlöpande undersöka verksamheten så att risker och brister kan kartläggas.

Revision syftar till att dels säkra värdet av de investeringar som gjorts inom utrymningssäkerhet på företaget, dels att långsiktigt säkerställa en god utrymningsberedskap.

Nivå 1 (utrymningssäkerhet) omfattar en regelbunden kontroll av:

 • Vägledande markeringar
 • Utrymningsplaner
 • Utrymningsvägar
 • Dörrfunktioner
 • Kunskapsnivån hos anställda
 • Instruktioner och rutiner

 

För att på sikt upprätthålla det Systematiska Brandskyddsarbetet krävs ytterligare ett
antal fungerande rutiner.

Nivå 2 (Systematiskt Brandskyddsarbete) omfattar kontroll av att dessa rutiner fungerar.

Exempel:

 • Servicejournaler för larmsystem och nödbelysning.
 • Planer för personalutbildning och utrymningsövning.
 • Rutiner vid ombyggnad och/eller layoutförändringar.
 • Rutiner vid verksamhetsförändringar.
 • Genomgång av genomförda kontrollronder.
 • Uppföljning av brister/handlingsplan.

Dokumentation
Protokoll över resultatet av genomförd revision samt en lista på åtgärdsförslag presenteras
för företagets kontaktperson.

Intern kontroll
Revision enligt Utvägens modell kan vara en del i den årliga kontroll
som Arbetsmiljölagen, Lag om skydd mot olyckor föreskriver samt även kundanpassad
policy/krav.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: