Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Kris och krishantering  |  Beredskapsplan

Beredskapsplan

Det finns många praktiska saker som måste göras i en krissituation. Vi tar fram en checklista över de göromål som man måste komma ihåg, hur man hanterar de olika göromålen och vem som ansvarar för att de blir gjorda.

Detta kallar vi för en beredskapsplan som är anpassad till kundens förutsättningar och behov.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: