Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Kris och krishantering  |  Krisledningsspel

Krisledningsspel

Att öva och se hur krisorganisationen fungerar är enormt viktigt. Det är först då man kan får en känsla av hur det är att arbeta under stress, ge och hantera information.

Vi skapar ett spel där krisgruppen får arbeta utifrån sina förutsättningar så realistiskt som möjligt. Efteråt sammanfattar vi och tar vara på erfarenheterna.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: