Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Kris och krishantering  |  Medvetenhet

Medvetenhet

Det är viktigt att på bred front skapa en medvetenhet och förståelse för vad en kris är, vilka faktorer som påverkar den och hur man bör förbereda sig. Vetskapen om att man i verksamheten arbetar med dessa frågor skapar också en trygghet i organisationen.

Detta är information som även kan rikta sig till en större grupp anställda.