Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Kris och krishantering  |  Organisation

Organisation

I en krissituation är det viktigt att det finns en väl definierad krisledningsgrupp och vilka personer som ingår i gruppen. Att arbeta i en krisledningsgrupp innebär samarbete och flexibilitet men också att alla har övergripande och klart definierade arbetsuppgifter. Vi ser över detta och specificerar vem som gör vad.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: