Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Kris och krishantering  |  Riskanalyser

Riskanalyser

Tillsammans ses vi över och försöker kartlägga risker som finns med verksamheten. Vi värderar riskerna, bedömer dess sannolikhet och konsekvens. Detta innebär ett arbete och engagemang från kundens sida under ledning av Utvägen.

Riskanalysen kan också ge besked om åtgärder som omedelbart bör vidtas för att minimera eller hindra en oönskad händelse.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: