Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Kris och krishantering  |  Utbildning

Utbildning

När organisationen är skapad och övriga delar av krisprogrammet är klart genomförs en utbildning för krisgruppens samtliga medlemmar i deras olika roller.

Utbildningen sätter också fokus på hur man hanterar massmediekontakter och om andra rättigheter och skyldigheter.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: