Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Produkter  |  Utrymningsskyltar och Efterlysande produkter

Utrymningsskyltar och Efterlysande produkter

När hotade personer fattat beslutet om att evakuera (utrymma) behöver de en effektiv vägledning för att på ett snabbt och säkert sätt komma i säkerhet. Orsakerna till utrymning kan vara många t.ex. strömavbrott eller att svart brandrök börjar sprida sig och så vidare. I dessa situationer krävs fungerande vägledande markeringar.

Principen för en bra fungerande uppmärkning kallar vi ”fyrprincipen” vilket innebär att man från alla platser ska kunna orientera sig ut eller till annan brandcell.

Principen bygger på högt placerad, midjehöjd och/eller lågt placerad uppmärkning.

Samtliga utrymningsdörrar markeras med efterlysande skyltar.
Där riktningsangivelser krävs monteras också efterlysande skyltar.

  • Efterlysande utrymningsskyltar
  • Efterlysande midjeskyltar
  • Efterlysande dörrhandtagsmarkeringar
  • Efterlysande dörrpostmarkeringar
  • Efterlysande dörrkarmsmarkeringar

 

Efterlysande produkter

Efterlysande markeringar är ett kostnadseffektivt system som med litet underhåll fungerar i en utrymningssituation. Avsaknaden av tekniska komponenter ger en osviklig funktion under många år.

I Utvägens koncept ingår efterlysande linjesystem som hjälpmedel för att upprätthålla en hög gånghastighet. Linjerna appliceras företrädesvis på golvet eller lågt
sittande på väggen. Ingående trappor markeras med efterlysande stegmarkeringar.
Farliga hinder markeras med efterlysande varsellister

  • Efterlysande målade linjer på golv eller vägg.
  • Efterlysande målade trappstegsmarkeringar.
  • Efterlysande målade stålplåtar för markering på gallerdurk.
  • Efterlysande varsellister.
Ladda ned

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: