Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  SBA-arbete  |  Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan uppfattas som omfattande och krångligt. Utvägen som har över 35 års erfarenhet av inventering och dokumentering av brandskydd, var fort ute och levererade SBA till sina kunder när lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft.

SBA är långt ifrån enbart dokumentering av brandtekniska installationer. För att få ett fungerande SBA så måste man veta vilka krav som finns på sin verksamhet och vilka tekniska hjälpmedel man kan använda. När man har det rätta hjälpmedlen är det upp till verksamheten att se till att nivån efterlevs. Personalen skall kunna använda de tekniska hjälpmedel som finns i lokalen Det vill säga brandutbilda och öva med t ex en handbrandsläckare.

För att få SBA att fungera i verkligheten så måste man ha en organisation som planerar utbildningar, och genomför egenkontrollen av sina brandtekniska installationer. Vissa brandtekniska installationer skall man även ha service på som t ex. brandsläckare och brandlarm. Utvägen har många kunder som har vårt revision- och serviceavtal för att säkerställa ett bra brandskydd över tiden, men också vid förändringar av verksamhet och lokal.

Målet är att få företaget att förstå att det handlar om att skapa trygga och säkra arbetsplatser. Det handlar även förstå risker och hantera dem för att undvika incidenter.

Utvägen har en metod som vi jobbar efter gällande SBA och vår ledstjärna är att vi skall få det att fungera i realiteten hos företagen. Därför har vi skapat ett webb-verktyg för att förenkla och underlätta det systematiska brandskyddsarbetet: I vår metod använder vi ritningar för att dokumentera alla brand- & utrymningstekniska installationer för egenkontrollen. Vi lämnar även ifrån oss nedan dokumentation till Er verksamhet för att kunna svara upp mot samhällets kravställare..

 • Policy
 • Brandskyddsorganisation med arbetsuppgifter och delegat.
 • Utbildningsplan.
 • Brandskyddsbeskrivning med ritningar.
 • Brandskyddsregler.
 • Drift och underhållsinstruktioner (riskinventering)
 • Kontrollscheman
 • Åtgärds- och handlingsplan.

 

ZuCasa är vårt uppskattade verktyg för Systematisk Utrymning & Brandskyddskontroll. Verktyget är helt webb-baserat och innehåller en hel del smarta funktioner som underlättar arbetet för dig som är brandskyddsansvarig.

Verktyget skapar:

 • En överblickbarhet
 • Statistik
 • Får ordning på all dokumentation
 • Kontrolllista med ritningsunderlag
 • Påminnelsemail när du skall göra egenkontroll
 • Automatsik åtgärdsplan
 • Allt är spårbart i efterhand

Enkelt och intuitivt

Ladda ned

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: