Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Service och underhåll

Service och underhåll

Fungerar Era brandtekniska installationer? Vi har certifierade tekniker som hjälper dig till ett bestående bra brandskydd. Vi servar brandsläckare, brandposter och brandgasventilation

BOKA din service klicka <här> Öppnas i nytt googledocs

Brandgasventilation / röklucka

Fastighetsägare, utnyttjanderättshavare och bostadsrättsföreningar är enligt lag skyldiga att upprätthålla ett fungerande brandskydd. Våren är en bra tidpunkt för den årliga översynen av fastighetens rökluckor.

Ladda ned

Brandposter och brandsläckare

Brandposter och brandsläckare skall ses över av egen personal ca 3 gånger per år och servas av en certifierad tekniker 1 gång per år.

BOKA din service klicka <här> Öppnas i nytt googledocs

Ladda ned
 

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: