Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Sjukvårds utbildningar  |  D-HLR, Hjärt-Lung-Räddning

D-HLR, Hjärt-Lung-Räddning

Defibrillering vid hjärtstopp.
En livsviktig utbildning som följer HLR rådets riktlinjer för hjärt och lungräddning.

Utbildningens mål:

Att snabbt och korrekt undersöka, larma och ta hand om medvetslös
person med andningsstopp och patient med hjärtstopp.

Målgrupp:

Samtlig personal.

Utbildningens innehåll:

  • Kontroll av medvetande, andning och puls
  • Larma
  • Stabilt sidoläge
  • Mun till munandning
  • Bröstkompressioner
  • Teknikträning
  • Scenarieträning med HLR och defibrillering

 

Se vår 38 sekundersfilm om hjärtsäker arbetsplats!

 

Utbildningens genomförande:

  • Utbildningen genomförs både teoretiskt och praktiskt men med tonvikt på praktiska övningar där dockor används.
  • Utbildningen genomförs hos kunden.
  • Samtliga utbildare är enligt HLR rådet godkända instruktörer.

Efter genomgången utbildning erhåller kursdeltagaren ett kompetenskort.
Max 6 deltagare per utbildningstillfälle.
Utbildningen tar ca 4 timmar.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: