Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Sjukvårds utbildningar  |  Första hjälpen L-ABC

Första hjälpen L-ABC

Olycksfall inträffar varje dag i trafiken, i skolan, på arbetsplatsen och i hemmet. När ett olycksfall inträffar är det oftast du som medmänniska som får rycka in och hjälpa den skadade. Dessutom kräver Arbetsmiljöverket genom AFS 1999:7 att på varje arbetsplats ska ett lämpligt antal anställda ha utbildning i Första hjälpen.

Utbildningens mål:

Utbildningens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande
första hjälpen.

Målgrupp:

Samtlig personal.

Utbildningens innehåll:

 • Kontroll av medvetande-andning-puls
 • Ta hand om en medvetslös, fria luftvägar och stabilt sidoläge.
 • Ge mun-till-munandning vid andningsstopp.
 • Förebygga cirkulationssvikt, stoppa blödning, placering av skadad.
 • Organisera och handla rätt på olycksplats.
 • Tillämpningsövningar.

Utbildningens genomförande:

 • Utbildningen genomförs både teoretiskt och praktiskt där deltagarna får öva på varandra.
 • Utbildningen genomförs hos kunden.
 • Samtliga utbildare är sjukvårdsutbildade.
 • Max 12 personer per utbildningstillfälle.
 • Utbildningen tar ca 2,5 timmar
 • Inga förkunskaper krävs

 

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: