Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Sjukvårds utbildningar  |  Skyddssamaritutbildning - Första hjälpare på arbetsplatsen

Skyddssamaritutbildning - Första hjälpare på arbetsplatsen

Oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall inträffar i arbetslivet. För att ha en beredskap att möta dessa och för att kunna ta hand om en skadad eller sjuk medarbetare måste det finnas resurser på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket kräver enligt AFS 1999:07 att det skall finnas ett lämpligt antal anställda som har utbildning i första hjälpen.

Utbildningensmål:

Utbildningens mål är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen samt kunna ge psykisk första hjälpen på arbetsplatsen.

Målgrupp:

Samtlig personal på arbetsplatsen

Utbildningens innehåll:

Ha kunskap om hur första hjälpen organiseras på arbetsplatsen

● Kunna ge första hjälpen enligt L-ABC och HLR (AED)

● Känna till och hantera akuta sjukdomstillstånd

● Känna till och kunna hantera särskilda skador och olycksfall

● Kunna förflytta en skadad

● Kunna ge psykisk första hjälp

● Ha kunskap om vad krisstöd innebär samt ansvar och roller

● Tillämpningsövningar

Utbildningens genomförande:

● Utbildningen genomförs både teoretiskt och praktiskt där kursdeltagarna får öva på varandra samt övrigt kursmaterial.

● Utbildningen genomförs på arbetsplatsen.

● Max 10 personer per grupp.

● Utbildningens längd bör vara 2 heldagar (16 timmar) för att innefatta vad föreskrifterna Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:07) och innehållet i boken Första hjälpen på arbetsplatsen samt praktiska övningar.

● Utbildaren företagsanpassar utbildningen efter den aktuella arbetsplatsen, till exempel genom att ta del av företagets krisplan och intervjua ansvarig arbetsledning.

● Om det finns speciella risker på arbetsplatsen, t ex kemikalier eller risk för brännskador, anpassas utbildningen så att deltagarna lär sig ge första hjälpen vid de specifika tillstånden.

● Samtliga instruktörer är sjukvårdsutbildade.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: