Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Tillgänglighet  |  Frångänglighet

Frångänglighet

Utvägen har i många år pratat om begreppet frångänglighet, detta har vi gjort utifrån ett logiskt perspektiv där det har funnits en tillgänglighetslagstiftning. 

I detta avsnitt tar vi upp produkter som vi kopplar till frångänglighet. Under konsulttjänster har vi också frångänglighet och där är den konsultativa delen.


rullstolsburen frångänglighet tillgänglighet funktionsnedsättningPublika lokaler skall anpassas så att personer med nedsatt rörelse- & orienteringsförmåga skall kunna på egen hand ta sig in i lokaler, det har däremot inte funnits en motsvarande lagstiftning angående hur dessa personer skall kunna evakuera ut ur samma lokal.

 

 

 

 

Idag vid en nybyggnation av en publik lokal gäller nya BBR:en. Där beaktas frångänglighet enligt tre vägval som skall säkerställa evakueringsmöjligheten för en funktionsnedsatt.

1. Utrymningshiss

2. Flyktplats

3. Horisontell utrymning

Utvägen jobbar för att man skall förstå problematiken och göra allt man kan för att få en fungerande utrymningssäkerhet för alla.

 

rullstolsburen frångänglighet tillgänglighet funktionsnedsättningNovember 2012, i Tyskland, hände det som vi varnat för länge. I en brand omkommer 14 personer, 13 av dessa satt i rullstol.

Bilden är från olycksplatsen.

 

 

 

 

Utvägen anser att det är rimligt att en publik byggnad har en lika god funktion när utrymningslarmet går för alla som befinner sig i byggnaden. Det kan lösas på flera sätt än det tidigare beskrivna i äldre fastigheter.

Vi jobbar för att skapa förståelse för problematiken men också se till att underlätta vid en evakuering. Nedan hittar man ett axplock av produkter och lösningar runt frångänglighet.

Utvägen har hållit otaliga seminarier i frågan runt till- och frångänglighet. Vi får ofta väldigt många frågor som rör evakueringen för funktionshindrade när många byggnader har så olika förutsättningar.

 

rullstolsburen frångänglighet tillgänglighet funktionsnedsättning

Taktila orienteringstavlor och taktila utrymningsplaner är kanske det bästa sättet att få funktionsnedsatta personer att ta till sig information hur de skall hantera en evakuering.

Bilden är från ett badhus i Västsverige.

 

 

 

 

 

Sedan 2008 har AFS 2008:13 varit tvingande.

För den väg som är fungerande och tänktrullstolsburen frångänglighet tillgänglighet funktionsnedsättning för funktionsnedsatta ska man använda följande symbol.

 

 


När man inte kan evakuera själv, så rekommenderar vi, precis som Brandskyddsföreningen, att det skall finnas hjälpmedel för att kunna hjälpa dem i rullstol ner för en trappa.


rullstolsburen frångänglighet tillgänglighet funktionsnedsättningrullstolsburen frångänglighet tillgänglighet funktionsnedsättning

 

Evakueringsstolen är ett mycket bra hjälpmedel.

 

 

 

 


Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: