Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Tillgänglighet  |  Kontrastmarkering för tillgänglighetsanpassning

Kontrastmarkering för tillgänglighetsanpassning

Enligt regeringsförordningen 2001:526 skall alla offentliga platser och byggnader vara
tillgängliga för alla medborgare.

Boverket har definierat det i BFS 2004:15 där man i § 11 säger:
Viktiga målpunkter, gångytor, trappor och ramper skall vara lätta att upptäcka. Trappor
skall förses med kontrastmarkeringar så att synsvaga och personer med andra
orienteringssvårigheter kan uppfatta nivåskillnaden.

Enligt kommentarerna till paragrafen säger man att en trappas nedersta plansteg och
motsvarande del av framkanten vid översta sättsteget i varje trapplopp bör ha en tydlig
ljuskontrast. Markeringarna bör göras på ett konsekvent sätt inom hela området.

Utvägen har tagit fram en produkt för inomhusbruk i form av en rund markering, visuell
och kännbar i aluminiumfolie med en diameter på 50mm samt en modell för montering.

Markeringen är försedd med en mycket vidhäftigt tape, vilket gör den enkel att applicera. Markeringarna är som standard i svart, vitt och i efterlysande material. Efterlysande  för att vara en hjälp vid strömavbrott och utrymning

Ledstråk inomhus
Ledstråk fram till hiss och trapphus

Trappnos markering inomhus

Trappstegsmarkering i kontrast

Dörrsvep markering

Dörrsvep

Ladda ned

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: