Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Tillgänglighet  |  Projektering

Projektering

Utvägen har två områden vi gör projektering inom. Områdena är kontrastmarkeringar och skyltning. Skillnaden mellan en inventering och projektering är att vi enbart i en projektering kollar på vad vi är specialister inom och gör ett kostnadsförslag för att ta bort de brister objektet har.

Projektering av kontrastmarkering

Utvägen utgår ifrån de föreskrifter som finns från Boverket och Handisam. Vi sätter ambitioner med kunden för att sedan starta projetkeringen. Vi använder ritningsunderlag samt stycklista där man ser var i fastigheten de olika bristerna finns. Det vi projekterar är följande

  • Markeringar mot oskyddade glasytor
  • Kontrastmarkeringar för trappor, ramper, dörrslag, manöverdon
  • Ledstråk på golv
  • Dörrkarmar till HWC, hissar, entrédörrar, utrymningsvägar, receptionsdiskar samt informationsställen.

Projektering av skyltning

Kraven på utformingen av skyltar har förändrats. Skyltarna skall vara fria från reflexer. Skyltarna skall om möjligt ha symboler Skyltar skall sitta på angivna höjder. Text och bild skall vara i relief och om möjligt ha braille (punktskrift)

Innan vi startar en projektering är det viktigt att prata om omfång och mål med skyltningen.

Det vi projekterar är:

  • orienteringstavlor
  • symbolskyltning
  • flaggskyltar
  • hänvisningskyltar
  • tak- och väggskyltning

Kontrastmarkering trappa

Ledstråk taktilt matting trelleborg  Utomhus kontrastmarkering tillgänglighet

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: