Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Tillgänglighet  |  Tillgänglighetsdokumentation utlåtanden

Tillgänglighetsdokumentation utlåtanden

Vad är en tillgänglighetsdokumentation?

I PBL kan man läsa att en kommun har rätt att begära in en tillgänglighetsdokumentation vid nybyggnation, ombyggnation eller verksamhetsförändring i fastigheter.

Denna dokumentation ska finnas framme till byggsamrådet och ska då innehålla hur man tar tillgänglighet i beaktning kopplat till kravställning. Allt eftersom projekteringen fortlöper ska en kontinuerlig komplettering och förändring av dokumentationen ske. Den slutliga revideringen ska ske vid färdigställandet av byggnaden.

Ibland kräver kommunen ett utlåtande gällande hur tillgängligheten är kopplat till kravställningen. Då ofta vid verksamhetsförändring av en fastighet. Utlåtande beskriver dagsläget och vilka insatser som bör göras för att leva upp mot rådande kravställning.

Vad bör finnas med?

Nedan listas ett litet urval av de innehållsrubriker som bör ingå i en tillgänglighetsdokumentation. Vad varje dokumentation ska innehålla styrs av byggnaden och dess tänkta användningsområde.

  • Inledning. Grundläggande information om vem som skapat
    dokumentationen och på vems uppdrag.
  • Verksamhets- & byggnadsbeskrivning
  • Kravställning. Vilka kravställare har man tagit i beaktning
  • Definition av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
  • Dimensionerande mått
  • Förutsättningar för byggnad och verksamhet

sakkunnig tillgänglighet

Utvägen har konsulter som är validerade och sakkunniga via Svensk tillgänglighet

 

Kontakta Magnus Lundgren för mer information: magnus.lundgren@utvagen.se