Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Utvägens digitala produkter

Utvägens digitala produkter

I över ett årtionde har Utvägen skapat digitala produkter som våra kunder har efterfrågat. Här hittar du allt ifrån digitala intranätlösningar till egenkontroll system. Vissa är renodlade APP:ar vissa är HTML kodning. 

Akutinfo

Såväl privata som offentliga organisationer har insett nyttan med en snabb och smidig informationskanal. Appen AkutInfo levererar viktig information direkt till
målgruppens mobiltelefoner och surfplattor.

Både små och stora organisationer har behov av att snabbt nå fram med viktig och
brådskande information, men många upplever att det är svårt. Det är helt enkelt omöjligt att få tag på berörda personer via mail eller att ringa samtliga i ett akut läge.

Tack vare AkutInfo är problemet löst.

Mobilt intranät

Bakgrund

Det finns idag ett stort behov för företag att kommuicera och internt på företag. Det traditionella är att ha ett intranät men nackdelen är ofta att det inte är mobilanpassat och uppbyggt utifrån de enheter man använder idag.

Zu Casa Egenkontroll APP och digitalt verktyg för dina egenkontroller

Arbetsgivarens ansvar
Företag och organisationer har behov av egenkontroller. När det gällerdet systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) finns dessutom lagkrav attleva upp till. I den här broschyren fokuserar vi på nyttan med Zu Casa närdet gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men det kan vara bra attkänna till att det molnbaserade verktyget är dynamiskt och därmed kananpassas till alla önskvärda egenkontroller som just du och ditt företaghar behov av.

 

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: