Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Utvägens digitala produkter  |  Akutinfo

Akutinfo

Såväl privata som offentliga organisationer har insett nyttan med en snabb och smidig informationskanal. Appen AkutInfo levererar viktig information direkt till
målgruppens mobiltelefoner och surfplattor.

Både små och stora organisationer har behov av att snabbt nå fram med viktig och
brådskande information, men många upplever att det är svårt. Det är helt enkelt omöjligt att få tag på berörda personer via mail eller att ringa samtliga i ett akut läge.

Tack vare AkutInfo är problemet löst.

Passar alla

Många väljer att fylla appen AkutInfo med information om vad som gäller vid en akut
situation så att individen kan agera rätt.

Det är enkelt att förändra och anpassa innehållet enligt varje organisations unika behov. Bostadsbolag nyttjar till exempel AkutInfo för brådskande information till hyresgäster, universitet når snabbt sina studenter och företag med kontor över hela landet informerar samtliga medarbetare i en handvändning.

Exempel på populära menyer

• Att göra vid olycka
• Utrymningssituation
• Felanmälan
• Hjärträddning
• Hot och våld
• Kontaktuppgifter till anställda
• Rutiner och instruktioner
• Telefonlista

Mobil webb app utvägen

 

Akutinfo är populärt hos:

Kommuner

Universitet och skolor

Byggarbetsplatser

Fastighetsbolag

Publika arenor

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: