Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Utvägens digitala produkter  |  Zu Casa Egenkontroll APP och digitalt verktyg för dina egenkontroller

Zu Casa Egenkontroll APP och digitalt verktyg för dina egenkontroller

Arbetsgivarens ansvar
Företag och organisationer har behov av egenkontroller. När det gällerdet systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) finns dessutom lagkrav attleva upp till. I den här broschyren fokuserar vi på nyttan med Zu Casa närdet gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men det kan vara bra attkänna till att det molnbaserade verktyget är dynamiskt och därmed kananpassas till alla önskvärda egenkontroller som just du och ditt företaghar behov av.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Som arbetsgivare ansvarar du enligt lag för ett systematisktarbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö, att bedöma och minska riskerna för ohälsa och olycksfall, att vidta åtgärder och att följa upp. Zu Casa hjälper både små och stora organisationer att realisera ett effektivt och engagerande arbetsmiljöarbete som lever upp till lagkraven.

Kräver överblick
En bra arbetsmiljö, inklusive en säker inom- och utomhusmiljö, handlar bland annat om belysning, brandskyddskontroller, luftkvalité, psykosocial arbetsmiljö och bullernivå. Ett systematisktarbetsmiljöarbete innebär koll på situationen, vad som behöver göras och vad som är gjort. Det kan vara svårt. Framförallt om flera medarbetare är inblandade inom organisationen och checklistor samt dokumentation förvaras på olika ställen. Zu Casa gör det enkelt.

Busenkelt med Zu Casa
Genom att samla all information i Zu Casa blir det enkelt att få överblick och att skapa en bra arbetsmiljö enligt gällande lagkrav. Med all information och dokumentation på ett och samma ställe kan du snabbt och enkelt få överblick när det till exempel gäller utförda kontroller, avvikelser ochincidentrapporter samt följa upp.

Skräddarsy användarens rättigheter

Olika personer har olika ansvarsområden inom en organisation och behöver därmed komma åt olika typer av information. Zu Casa gör det möjligt att styra olika individersrättigheter och tillgång på information.

Många fördelar
• Ett skräddarsytt verktyg för relevanta och aktuella checklistor ochkontroller som lätt kan uppdateras vid behov.
• Informationen är samlad, uppdaterad och lättillgänglig i molnet.
• Alla behöriga kommer åt informationen var och när som helst.
• Individuell anpassning av rättigheter och sekretess säkerställerrätt information till rätt person.
• Informationen och dokumentationen säkerhetskopieras varje dygn.

Ladda ned appen Zu Casa2Go här:

> För iPad och iPhone > För Android

OBS! Det går att ladda ner appen Zu Casa2Go. Men om fastigheterna inte är konverterade till appen, så går det inte att se något i läsplattan. Kontakta oss så hjälper vi Er!Kontakta mig

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: